Người từng khổ vì bệnh: ‘Được tiền tỷ cũng không bằng đắc được Đại Pháp’ là câu chuyện về cô Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1961, số điện thoại 0333 460 456, hiện đang sống tại quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.