Hãy luôn nhớ rằng, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn cả, và bạn phải biết ơn lòng tốt của người khác.

Vì An không thích ăn trứng gà, nên mỗi lần được phát cho 1 quả trứng gà đều sẽ đưa cho Bình. Lúc mới đầu, Bình thấy rất cảm kích trước hành động này của An. Lâu ngày, khi Bình đã quen dần thì cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Sau đó đến một ngày, An lại ngồi ăn cạnh một người tên Cường, và An đã cho Cường quả trứng gà của mình. Lúc này, Bình bỗng cảm thấy không vui. Bình vẫn luôn nghĩ rằng quả trứng của An đương nhiên là của mình.

Thường xuyên được người khác đối xử tốt nên có người dần dần sẽ cho đó là điều hiển nhiên và sinh tâm oán hận khi không được đối xử như vậy nữa. Bạn hãy luôn nhớ rằng, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn cả, và bạn phải biết ơn lòng tốt của người khác.