Chủ Nhật , 28 Tháng Năm 2023

Nhân sinh cảm ngộ

Điều không bao giờ nên chia sẻ với người bạn đời

19/12/22, 11:21
Bạn đời là người đồng hành với chúng ta kể từ ngày cưới đến hết cuộc đời. Nhưng không phải vì thế mà điều gì chúng ta cũng tuỳ tiện kể với họ. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau một cách có chọn lọc để duy trì bình yên, hạnh phúc.