Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024

Nhân sinh cảm ngộ

Nóng giận gây hại thế nào?

12/02/23, 17:16
 Nóng giận là một loại cảm xúc độc hại do không kiểm soát được bản thân; điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và gây hại cho các mối quan hệ.