Thứ Bảy , 25 Tháng Năm 2024

Hạnh phúc nhờ buông bỏ

16/08/23, 11:12
Có người cho rằng hạnh phúc là có nhiều thêm, nhưng cô Yến lại thấy hạnh phúc hơn khi bỏ bớt đi, cô buông bỏ đi những tâm không tốt, bớt đi những nhu cầu không thực sự cần thiết, cứ vậy, cuộc sống của cô ngày càng đơn giản mà lại bình an.

Hành trình tâm linh của một đại tá quân đội

02/08/23, 17:14
Đại tá Võ Tá Bính đã từng lăn lộn chiến trường nhiều năm, đến khi về hưu thì đủ thứ bệnh phát sinh, chạy chữa khắp nơi mà không khỏi, bác bước vào hành trình tìm kiếm tâm linh.