Hạnh phúc thực sự của một con người là được trở về với bản ngã của mình. Đi tìm bản ngã của chính mình là điều mà mọi người chúng ta đều nghe nói đến. Nó tự nhiên như thể đó là mục đích lớn nhất của cuộc đời.

Khi tìm được cái tôi nguyên gốc ấy và sống thật, sống đúng với nó thì ta sẽ hoàn toàn tự do và cảm nhận được hạnh phúc. Mọi sự đau khổ, đấu tranh và gập ghềnh của cuộc sống là do ta đang không sống đúng với những gì thuộc về bản chất của mình. Hàng ngày tự vấn mình với 3 chữ Chân – Thiện – Nhẫn chính là cách chúng ta trở về với bản ngã của mình.

Từ ngày biết tín Phật
Mới biết quí hoa sen
Ghép hai chữ Bạch Liên
Vào với tên thường gọi.

Niềm khát khao vời vợi
Từ tiền kiếp xa xôi
Đã được đánh thức rồi
Tu tâm về chân ngã

Đại Pháp ban truyền đó
Là con đường hồi hương
Chân – Thiện – Nhẫn lên đường
Hoa trong lòng bừng nở.