Tiền bạc không thể mua được thời gian. Vậy nên hãy sống một cuộc đời đáng sống, đừng để đến phút cuối cùng, thứ duy nhất mà bạn có chỉ là tiền.

Người đàn ông rất keo kiệt, tích cóp cả đời cũng để dành được một gia tài lớn. Một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện, người đàn ông chợt nhận ra, anh ta chưa kịp tận hưởng số tiền đã làm ra, bèn nài nỉ Thần Chết cho anh ta sống thêm 1 năm, nhưng Thần Chết từ chối; anh lại xin sống thêm 1 ngày, Thần Chết cũng lắc đầu không được.

Cuối cùng, người đàn ông tuyệt vọng cầu xin: “Hãy cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.”

Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng: “Xin hãy ghi nhớ: Bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi một ngày được sống”.

Tiền bạc có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian. Vậy nên hãy sống một cuộc đời đáng sống, đừng để đến phút cuối cùng, thứ duy nhất mà bạn có chỉ là tiền.