Hàng ngày tu luyện chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, nuôi tính từ bi, bỏ đi ganh ghét, sống đời an nhiên, quên hết muộn phiền.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện giữa đời thường, mang lại lợi ích cả thân và tâm và cho người theo tập. Có người bệnh tật khắp thân cũng khỏi; có người đau khổ tuyệt vọng cũng tìm lại được niềm vui; có người trải nghiệm được những điều kỳ diệu mà khó diễn tả thành lời. 

Dưới đây là 2 bài thơ của tác giả Nguyễn Kim San – một học viên Pháp Luân Công, nói về những trải nghiệm tuyệt vời khi tu luyện Đại Pháp:

Luyện công

Cùng tu luyện pháp luân công,
Khoẻ người, chữa bệnh lại không mất tiền.
Luyện: Chân- Thiện- Nhẫn là tiên.
Tu nhân, tích đức thảo hiền cháu con.
Sống vui, sống khoẻ lại còn,
Giữ gìn hoà khí, nước non thanh bình.
Ngày ngày mỗi sáng bình minh,
Hoặc là chiều muộn chúng mình luyện tu.
Tu tâm, tu tính, cho dù,
Bớt đi can nhiễu, đền bù nhân văn.
Giữ gìn trân trọng lời răn,
Pháp Luân Đại Pháp, ta chăm học bài.

Thơ: “Quyết tâm nuôi tính từ bi, sống không ganh ghét sân si ở đời”
Học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công pháp thứ 5 (ảnh: Facebook)


Việc tu luyện sẽ rất dài,
Bẵng đi ngơi nghỉ sẽ hoài rớt ngay.
Không cầu sức khỏe, cầu tài,
Đừng cầu tiền bạc một hai về mình.
Luôn làm điều tốt chúng sinh,
Việc chi vô ý- tự mình chịu can.
Nhân văn, lẽ sống nên làm,
Có ai nói xấu- chẳng can cớ gì.
Quyết tâm nuôi tính từ bi,
Sống không ganh ghét sân si ở đời.
Tận tâm, tận lực giữa trời,
Chỉ làm việc tốt, nghĩ thời điều hay.
Lòng ta thanh thản nhường này,
Có nhiều sức khỏe, nhẹ bay tâm hồn.

Bệnh nhà tôi

Nhà tôi bị bệnh lâu dần,
Bao nhiêu bệnh viện, bao lần đã qua.
Cái bệnh xương khớp người già,
Thoát vị đĩa đệm cả ba phần rồi.
Nó đau, chẳng đứng, chẳng ngồi,
Đai lưng thường trực vẫn thời luôn đeo.
Bạch Mai lên khám một lèo,
Bác sĩ đe mổ bơm keo chỗ phình.
Không nghe, về chữa linh tinh,
Nằm xông, kéo giãn liệu trình gần năm.
Cổ truyền Y học đã nằm,
Ba lần, bảy lượt chữa xong rồi về.
Tiếp theo phòng khám CB,
Bác sĩ từ Mỹ khỏi chê nhiều tiền.
Vậy mà bệnh vẫn đi liền,
Vẫn là đau đớn triền miên tháng ngày.

Thơ: “Quyết tâm nuôi tính từ bi, sống không ganh ghét sân si ở đời”
Sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công (ảnh: Facebook)


Bạn Hiền mách bảo cách này,
Phải tu luyện Pháp cách hay theo người.
Vậy là duyên đã đến rồi,
Một năm nhìn lại lưng thời không đau.
Khoẻ người hết bệnh bảo nhau,
Vợ chồng hồng Pháp trước sau thật lòng.

“Quyết tâm nuôi tính từ bi, sống không ganh ghét sân si ở đời”, đắm mình trong Phật Pháp, gột sạch đi bụi trần, sống một cuộc đời có ý nghĩa.