Một triết gia từng nói: “Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.”

Mandela bị kết án 27 năm tù. Trong khoảng thời gian đó, ông bị các quản ngục ngược đãi rất tàn độc.

Nhưng khi trở thành Tổng thống Nam Phi, ông đã mời ba người quản ngục từng ngược đãi mình tới buổi lễ nhậm chức.

Khi Mandela đứng lên tỏ lòng kính trọng với 3 người quản ngục. Mọi người chứng kiến đều bất ngờ.

Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa ngục tù để bước tới với tự do, tôi biết rằng, nếu mình không để những đau thương và oán hận lại phía sau, thì tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở trong cái ngục tù ấy.”

Một triết gia từng nói: “Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.” Vậy nên, tha thứ cho người khác chính là cởi trói cho chính mình.