Trong tác phẩm nổi tiếng “Ất Tỵ Chiêm”, tác giả Lý Thuần Phong cho rằng, hiện tượng nhật thực xuất hiện là biểu hiện của việc Thiên tử thất đức. Những quốc gia có nhật thực thông thường là do quân vương tử vong, sẽ có biến động về chính quyền; có thể còn xuất hiện thảm họa quân sự, thiên hạ đại loạn, động đất, lũ lụt, nạn đói, mất lãnh thổ… Từ phương hướng xảy ra nhật thực và mức độ bị che lấp của mặt trời có thể phán đoán đất nước có thay đổi người đứng đầu hay không.

Phương hướng tiến vào của nhật thực ảnh hưởng tới sự thay đổi người chủ của đất nước

Lý Thuần Phong, nhà thiên văn học và dự ngôn thời Đường đã tổng kết dự đoán khả năng ảnh hưởng của nhật thực đối với sự thay đổi quân chủ của quốc gia như sau: “Nhật thực từ trên nổi lên, quân vương mất đạo mà vong. Nhật thực nổi lên từ bên cạnh, nội loạn binh đấu đại khởi, thay đổi lập thiên tử mới. Nhật thực bắt đầu từ phía dưới, nữ chủ tự do phóng túng, quần thần kéo bè kết phái”.

Hệ thống bầu cử hiện đại khác với chính quyền cổ đại xưa. Nhiệm kỳ chức vụ cũng không phải chế độ trọn đời; sự luân chuyển giữa các đảng phái có thể xảy ra trong một vài năm và vị trí người dẫn đầu dễ dàng vì thế mà thay đổi. “Nhật thực chiêm” trong “Ất Tỵ Chiêm” là đối ứng với xã hội hiện đại, vậy cảm ứng như thế nào?

Nhật thực bắt đầu từ trên nổi lên, quân vương mất đạo mà vong“: Đối ứng với chế độ bầu cử chính quyền của xã hội hiện đại có thể lý giải là “Người lãnh đạo đất nước mất đi sự ủng hộ của lòng dân và quyền lực trong cuộc bầu cử; mất đi quyền lực chính trị chính yếu”. 

Nhật thực nổi lên từ bên cạnh, nội loạn binh đấu đại khởi, thay đổi lập thiên tử mới“: Nội bộ quốc gia hỗn hoạn hoặc có chiến tranh, sẽ có nhiều người tranh chấp giành vị trí đứng đầu đất nước.

Nhật thực bắt đầu từ phía dưới, nữ chủ tự do phóng túng, quần thần kéo bè kết phái“: Đất nước không còn pháp luật; bạn đời, cấp dưới chia bè kết phái làm loạn quốc gia.

Mức độ ảnh hưởng của độ che khuất và điểm mạnh nhất của nhật thực đối với sự thay đổi ngôi vị chủ quốc gia

nhật thực; nhật thực toàn phần; nhật thực là gì
Độ che khuất và điểm mạnh nhất của nhật thực ảnh hưởng đến ngôi vị quốc gia (ảnh Adobe Stock)

Mức độ che khuất lớn nhỏ và kinh độ, vĩ độ của điểm nhật thực mạnh nhất cũng rất quan trọng đối với chủ vị quốc gia hoặc sự thay đổi của chính quyền.

Trong “Nhật thực chiêm thứ sáu” của “Ất Tỵ Chiêm”, Lý Thuần Phong có nói về hiện tượng cảm ứng về mức độ che khuất của nhật thực như sau: “Nhật thực nhỏ hơn một nửa, chư hầu, đại thần mất nước mất đất mất chức. Nhật thực một nửa, có đại tang mất nước. Nhật thực hơn phân nửa, tai họa nặng nề, quân chủ của thiên hạ nắm quyền. Nhật thực toàn phần, mất thiên hạ, đất nước bị chiếm đoạt, bề tôi giết vua, con giết cha, không quá ba năm”. Kỳ hạn ứng nghiệm là trong ba năm.

Bài viết này kết hợp dữ liệu nhật thực thời hiện đại của NASA để chứng thực quan điểm tiên tri của Lý Thuần Phong: Mức độ che khuất của nhật thực càng cao, thì cảm ứng càng lớn với sự thay đổi của chủ vị quốc gia hoặc sự thay đổi của chính quyền. Đồng thời, cũng lần đầu phát hiện điểm mạnh nhất của nhật thực, tức khoảng cách của điểm nhật thực với Kinh độ và Vĩ độ thủ đô của một quốc gia có liên quan đến sự cảm ứng thay đổi vị trí người đứng đầu của đất nước đó. Khoảng cách càng gần, mức cảm ứng àng lớn; thậm chí vượt quá mức cảm ứng sự che khuất của nhật thực. 

Hiện tượng nhật thực trong thực tế

Ví dụ, phương hướng tiến tới của nhật thực được nhìn thấy ở Đài Bắc ngày 20 tháng 5 năm 2012 từ trên bên phải đi xuống dưới bên trái; với độ che khuất là 87%. Năm đó Tổng thống Mã Anh Cửu của Đài Loan không bị thay thế, còn được bầu lại thành công. Tại sao lại như thế?

Chúng ta có thể thấy rằng, Đài Bắc nằm ở 25 độ Vĩ Bắc; cách điểm mạnh nhất của nhật thực (49 độ Vĩ Bắc) là 24 độ; lớn hơn giá trị thực nghiệm khoảng 20 độ. Điều này làm suy yếu ảnh hưởng của nhật thực đối với chủ vị quốc gia của Đài Loan, hoặc trì hoãn lại.

nhật thực và nguyệt thực; dự đoán nhật thực trong tương lai; cách dự đoán nhật thực
Nhật thực ở Tokyo năm 2012 (ảnh wordlesstech.com)

Mặc dù cả Đài Bắc và Tokyo đều nằm trong vùng nhật thực vào ngày 20 tháng 5 năm 2012; nhưng có sự chênh lệch khoảng cách giữa điểm mạnh nhất của nhật thực ở 49 độ Vĩ Bắc. Tokyo nằm ở 36 độ Vĩ Bắc, có độ chênh lệch chỉ 13 độ so với 49 độ Vĩ Bắc; tức là nhỏ hơn 20. Điều này làm cho hướng của nhật thực ảnh hưởng đến lực thay đổi ngôi vị chủ  quốc gia của Nhật Bản. Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Noda thất cử, Thủ tướng Abe lên thay.

Bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống Đài Loan

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2016, vùng nhật thực nằm giữa Nam Á và Thái Bình Dương. Tại Đài Bắc nhìn thấy hiện tượng nhật thực một phần với độ che khuất là 21%. Lần này điểm trung tâm của vùng nhật thực là 10 độ Vĩ Bắc; cách vĩ độ Đài Bắc 15 độ, trong phạm vi 20 độ; còn hướng nhật thực nhìn thấy ở Đài Bắc là từ trên phải xuống dưới bên trái. Theo “Ất Tỵ Chiêm”, chủ vị quốc gia của Đài Loan sẽ thay đổi. Quả nhiên, vào tháng 5 năm 2016, Đài Loan xuất hiện nữ tổng thống đầu tiên là bà Thái Anh Văn.

Ông Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ

Chúng ta hãy nói về ảnh hưởng của nhật thực toàn phần đối với Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 khi nó đi ngang qua hai phía đông và tây của nước Mỹ. Tại thủ đô Washington của Mỹ, nhìn thấy hiện tượng nhật thực một phần có độ che khuất là 81%. Hướng của nhật thực là từ bên cạnh ra chính giữa. Vĩ độ điểm mạnh nhất của nhật thực toàn phần là 37 độ Vĩ Bắc; chỉ cách 2 độ so với 39 độ Vĩ Bắc của Washington. Kinh độ điểm mạnh nhất của nhật thực toàn phần là 88 độ Kinh Tây; so với 77 độ Kinh tây của Washington là chỉ cách 11 độ.

hiện tượng nhật thực; ông Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ.
Nhật thực ở Washington năm 2017 (ảnh patrickirelan.com)

Theo dự ngôn quan sát của “Ất Tỵ Chiêm”, hiện tượng này thuộc về “thay đổi Thiên tử”; biểu thị nước Mỹ sẽ có vua mới, chính phủ cũ và mới sẽ xảy ra đấu đá nội bộ. Quả nhiên, ông Trump đã đảm nhận chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2017; Chính quyền của ông Trump hưng khởi, chính phủ đấu tranh kịch liệt với chính phủ ngầm.

Những hiện tượng nhật thực nổi tiếng trong lịch sử

Ngày 22 tháng 10 năm 1911, nhật thực đi qua Trung Quốc thời nhà Thanh. Kinh độ điểm mạnh nhất của nhật thực là 121 độ Kinh Đông; chỉ cách 7 độ so với Kinh độ 114 độ của Vũ Xương – nơi bùng nổ Cách mạng Tân Hợi năm 1911. Nó cũng chỉ cách 5 độ so với Kinh độ 116 độ của Bắc Kinh; và chỉ 2 độ so với Kinh độ 119 độ của Nam Kinh. Hướng của nhật thực được nhìn thấy ở Bắc Kinh, Nam Kinh và Vũ Xương là từ trên xuống dưới; cho thấy chính quyền thay đổi.

Quả nhiên, Khởi nghĩa Vũ Xương nổ ra vào tháng 10 năm 1911 dẫn đến Cách mạng Tân Hợi. Vào tháng 1 năm 1912, Trung Hoa Dân Quốc được thành lập ở Nam Kinh; Tôn Trung Sơn làm tổng thống lâm thời. Vào tháng 2 năm 1912, hoàng đế nhà Thanh thoái vị, vương triều nhà Thanh diệt vong.

Ngày 17 tháng 4 năm 1912, vùng nhật thực một phần của nhật thực toàn phần quét qua góc Tây Bắc của Trung Quốc. Điểm mạnh nhất của nhật thực toàn phần vào ngày đó là 39 độ Vĩ Bắc; chỉ cách 1 độ so với 40 độ Vĩ Bắc của Bắc Kinh. Hướng của nhật thực nhìn từ góc Tây Bắc của Trung Quốc là từ dưới lên trên; biểu thị “tướng quân nắm quyền”, tướng lên ngôi. Tháng 4 năm 1912, Tôn Trung Sơn nhường chức tổng thống lâm thời cho người nắm quyền lực quân sự – tướng Viên Thế Khải; Trung Hoa Dân Quốc dời đô về Bắc Kinh.

cách mạng Tân Hợi 1911; Tôn Trung Sơn; Trung Hoa Dân Quốc
Cách mạng Tân Hợi năm 1911 (ảnh Zhihu)

Dựa vào hiện tượng nhật thực có thể tiên tri tình hình chính trị của một quốc gia

Hai lần nhật thực nói trên vào năm 1911 và 1912 xảy ra trong vòng nửa năm; tạo thành một cặp nhật thực cùng tác động đến Trung Quốc. Kinh độ và Vĩ độ các điểm mạnh nhất của chúng rất gần với kinh độ Nam Kinh và vĩ độ Bắc Kinh; ứng nghiệm với sự thay đổi chính quyền. Hai lần nhật thực ứng nghiệm chuẩn xác hai lần thay đổi chủ vị quốc gia.

Bởi vậy có thể thấy rằng, điểm mạnh nhất của nhiều lần nhật thực càng gần với vĩ độ và kinh độ của thủ đô của một quốc gia, thì khả năng xác suất thay đổi của chủ vị quốc gia đó; thậm chí toàn bộ chế độ đó càng lớn. Nhật thực xảy ra trong vòng ba năm đều có ảnh hưởng chung.

Căn cứ theo quan điểm trong “Ất Tỵ Chiêm”, có thể thấy rằng “nhật thực chiêm” trong “Ất Tỵ Chiêm” vẫn có tác dụng tiên tri tương ứng với xã hội hiện đại. Ngoài ra, bài viết này lần đầu tiên phát hiện ra rằng “sự chênh lệch Vĩ độ và Kinh độ giữa điểm mạnh nhất của nhật thực với thủ đô của một quốc gia” có cảm ứng mạnh mẽ đối với chủ vị của quốc gia và sự thay đổi chính quyền.

Theo Secret China