Trong tình cảnh thiên tai nhân họa bất ngờ ập đến, người dân bị dồn đến đường cùng, không nơi ăn chốn ở, sắp bị chết đói. Vị phu nhân đã bất chấp mọi hậu quả, tự ý mở kho lương để cứu người dân qua cơn hoạn nạn.

Thiên tai nhân họa bất ngờ

Nhan Thái phu phân là mẹ của tiên sinh Nhan Tịnh Phủ, sống vào triều đại nhà Thanh. Bà là một người mẹ hiền từ nhân hậu, biết cách dạy bảo con cái. 

Nhan Tịnh Phủ được bổ nhiệm làm tri huyện Bình Độ, thuộc tỉnh Sơn đông. Ông nổi tiếng là người thanh liêm, nhân từ, chính trực, công bằng. Nhan phu nhân được ông rước về phủ để tiện cho việc sớm hôm hầu hạ phụng dưỡng. Bà thường dạy con là phải biết yêu thương dân chúng; xem nỗi khổ của người dân cũng như nỗi khổ của mình.

Một năm nọ, vào thời vua Càn Long, Nhan Tịnh Phủ có việc phải đi đến tỉnh Tấn vào tháng 5. Lúc ấy ở huyện Bình Độ bất ngờ lại xảy ra lũ lụt, nhà cửa ruộng vườn của người dân đều bị nhấn chìm trong nước. Người dân bỏ nhà cửa, làng mạc chạy vào trong thành lánh nạn, số người lên đến cả vạn.

Không ngờ mưa càng ngày càng lớn, nước dâng mỗi lúc một cao; ngay cả huyện thành cũng sắp bị cơn hồng thủy nuốt chửng. Vì lũ lụt kéo dài nên người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói khát không có gì ăn, tiếng than khóc vang vọng khắp nơi.

Chết đói; Người chết đi về đâu; Chết vì đói
Thiên tai nhân họa bất ngờ khiến người dân lâm vào tình cảnh khốn cùng (ảnh Kknews)

Nhan phu nhân muốn mở kho lương cứu dân khỏi bị chết đói

Lúc đó, vì không có quan tri huyện trong thành nên các quan thuộc cấp chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, không biết phải làm sao. Nhan Thái phu nhân thấy tình thế cấp bách nên có ý muốn mở kho lương thực dự trữ của huyện để cứu tế người dân.

Tuy nhiên, theo luật pháp thời bấy giờ quy định thì muốn mở kho lương của huyện thì phải được phép của vị quan tỉnh. Vì vậy các quan trong huyện không ai dám nghe theo ý của Nhan phu nhân. Phu nhân liền giải thích: 

“Mục đích lập kho dự trữ lương thực là để cứu tế dân chúng khi gặp hoạn nạn. Hiện trước mắt chúng ta có hàng vạn người dân đang bị đói khát; mạng sống chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Nếu cứ cố chấp theo quy định, chờ báo lên quan trên thì e rằng sẽ có rất nhiều người bị chết đói.

Chuyện này nếu bị quan trên hỏi tội, tôi xin đứng ra chịu mọi trách nhiệm; tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến các vị. Hơn nữa, chỉ riêng gia sản nhà tôi cũng không nhỏ, nếu quan trên có truy cứu thì tôi sẽ bán ruộng vườn, nhà cửa để bồi thường”.

Nhưng các quan thuộc cấp nghe vậy vẫn rất lo sợ, không ai dám lên tiếng tán thành. Thấy vậy, Nhan phu nhân lại nói rất quả quyết: “Nếu có việc gì một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm. Các vị tuyệt đối an tâm, không nên sợ liên lụy”.

Người dân thoát cảnh chết đói, reo vui dậy cả đất trời

Số người chết vì nạn đói; Người chết vì đói; Hình ảnh chết vì đói
Nhờ sự kiên quyết của Nhan phu nhân mà người dân đã qua được cơn hoạn nạn (ảnh wukong)

Mọi người thấy Nhan phu nhân kiên quyết như vậy cũng không thể không tuân lệnh, lập tức mở kho lương thực để phân phát cho dân. Trong chốc lát, dân chúng reo vui dậy cả đất trời, mọi người đều thoát khỏi cảnh đói khát. Những gia đình giàu có trong thành đều cảm động trước tấm lòng nhân từ của Nhan phu nhân nên không ai bảo ai cũng vui vẻ góp thêm lương thực vào việc cứu tế.

7 ngày sau, nước lụt rút dần, lương thực cũng đã cạn. Lúc đó Nhan Tịnh Phủ nghe tin huyện nhà xảy ra lũ lụt nên vội vàng thu xếp trở về. Các quan thuộc cấp liền bẩm báo lại việc mở kho lương thực cứu dân cho Nhan tri huyện. Nhan Tịnh Phủ nghe xong thì vui vẻ nói với mọi người: “Mẹ ta bảo các vị làm như vậy là đúng rồi”.

Ông lập tức soạn thảo văn bản trình bày tường tận sự việc trình lên quan tỉnh; đồng thời sai người về quê bán hết tài sản, chuẩn bị đền bù vào số lương thực đã xuất ra khỏi kho mà không có lệnh của tỉnh.

Quan tỉnh biết tin thì kinh hãi, liền vội bẩm báo lên triều đình để xem xét tội danh tự ý mở kho lương; đồng thời ra lệnh điều tra quan tri huyện.

Hành thiện tích đức được phúc báo

Chết vì nghèo đói; Tích đức là gì; Tích đức cải mệnh
Lòng nhân từ của Nhan phu nhân đã được hoàng thượng khen ngợi (ảnh Sina)

Không ngờ hoàng thượng nghe qua sự việc thì lại hết lời khen ngợi việc làm của mẹ con Nhan thị; lập tức hạ lệnh không cần tra cứu chuyện tự ý mở kho lương thực; cũng không bắt đền bù lương thực vào kho; lại còn ban tặng cho Nhan Thái phu nhân một tấm hoành phi để khen ngợi.

Nhan Tịnh Phủ từ đó càng ra sức làm việc thiện, thương yêu dân chúng như con. Sau đó ông được bổ nhiệm làm tri phủ Nam Phủ; không lâu sau lại thăng chức Tuần phủ tỉnh Quý Châu.

Con trai ông là Nhan Kiểm giữ chức Bộ tào được thăng lên đến chức Lệ tổng đốc; cháu ông là Nhan Bá Đảo được bổ nhiệm làm Tổng đốc Phúc Kiến. Ngoài ra còn rất nhiều cháu chắt của ông cũng đều được vinh hiển. Tất cả là nhờ Nhan Thái phu nhân biết cách dạy con tích đức hành thiện.

Theo Tinh Hoa