Thứ Ba , 26 Tháng Chín 2023

Bí ẩn khoa học

Bí ẩn ký ức thai nhi

19/02/23, 17:20
Bạn đã từng nghe đến khái niệm“ký ức thai nhi” chưa? Có những đứa trẻ, chúng nhớ mình đã bơi và ngủ trong bụng mẹ; có bé nhớ rõ cảnh lúc mình chào đời; thậm chí nhiều trẻ còn kể rằng chúng ở trên trời cao và đã từng rẽ mây ra để chọn mẹ trước khi chào đời.