Thứ Bảy , 1 Tháng Mười 2022

Bí ẩn khoa học

Kết cục của dịch bệnh hiện nay qua dự ngôn của Lưu Bá Ôn

16/04/22, 15:09
Trong những dự ngôn mà cổ nhân lưu lại cho nhân loại, dự ngôn của Lưu Bá Ôn được coi là một trong những tiên đoán chuẩn xác nhất. "Cứu kiếp bia văn" của ông chính là lời dự ngôn về đại dịch hiện nay, cũng nêu lên lối thoát cho nhân loại. Vậy kết cục dịch bệnh sẽ như ...