Thứ Sáu , 14 Tháng Sáu 2024

Văn hóa truyền thống

Đạo sinh ở chỗ tĩnh, đức sinh ở khiêm nhường

27/12/23, 07:21
Đạo Đức Kinh giảng rằng: “Đạo sinh ở chỗ tĩnh, đức sinh ở khiêm nhường, phúc sinh từ cần kiệm, mệnh có từ sự hòa hợp”. Nếu hội tụ đủ “đạo, đức, phúc, mệnh” thì gia đình ắt hạnh phúc, hưng thịnh. 

Hiệu quả thần kỳ của thuật châm cứu xưa

14/12/23, 07:19
Thuật châm cứu là một phương pháp trị bệnh có từ lâu đời. Y học hiện đại vẫn luôn nghi ngờ tính hiệu quả của châm cứu, nhưng những tác dụng thần kỳ của nó vẫn luôn được lưu truyền.