Thứ Ba , 27 Tháng Chín 2022

Văn hóa truyền thống

“Tứ đức” trong nhà, hưng vượng sẽ đến

10/07/22, 07:22
"Gia hữu tứ đức, gia hưng nhân vượng". Nghĩa là: nhà có tứ đức (bốn loại đức), thì gia tộc sẽ hưng thịnh phát đạt. Vậy "tứ đức" đó là gì? Cổ nhân thường giảng "Gia hòa vạn sự hưng". Vì sao “gia hòa” thì “vạn sự hưng”? Giữa “hòa thuận” và “hưng thịnh” có mối quan hệ như thế nào? ...

Tạo ác nghiệp khó thoát đạo Trời

05/07/22, 07:51
Khi người ta làm những chuyện đáng hổ thẹn, họ có thể tránh được luật pháp nơi người thường, nhưng không thể thoát khỏi đạo Trời.