Thứ Ba , 16 Tháng Bảy 2024

Văn hóa truyền thống

12 triết lý nhân sinh trong Kinh Dịch

29/02/24, 17:27
Kinh Dịch là bộ sách kinh điển mang hệ thống tư tưởng triết học cổ đại và được coi là tinh hoa cổ học của Trung Hoa; hàm chứa vô vàn giá trị thực tiễn cùng những triết lý nhân sinh.

Từ chối mỹ sắc, đắc được phúc báo

22/02/24, 16:48
Người xưa cho rằng trong vạn việc ác thì tà dâm là việc ác đứng đầu. Vì vậy, những người có thể từ chối mỹ sắc và giữ vững tiết tháo của bản thân thì sẽ được Thần linh ban phúc báo, đồng thời cũng sẽ để lại phúc trạch cho con cháu của họ.

“Tiểu bố thí” và “đại thiện tâm”

15/02/24, 17:25
Phú ông bố thí cho chùa rất nhiều, nhưng chỉ được gọi là “tiểu bố thí”, vì chưa có được “đại thiện tâm”, vậy như thế nào mới gọi là “đại bố thí”?