Chủ Nhật , 3 Tháng Mười Hai 2023

Văn hóa truyền thống

Nhân nghĩa đáng giá ngàn vàng

08/06/23, 07:11
Người xưa nói “Tiền tài như đất bên đàng, nhân nghĩa mới thực ngàn vàng trong tay”, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ trọn nhân nghĩa.