Chủ Nhật , 29 Tháng Một 2023

Văn hóa truyền thống

Duyên nợ vợ chồng

23/08/22, 08:04
Bạn có tin vào duyên nợ không? Làm sao để biết mình có duyên nợ với ai đó? Cuộc sống con người là dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp sau. Con người gặp nhau bởi chữ Duyên, sống và yêu nhau bởi chữ Nợ. Vợ chồng là duyên tiền định - 5 dấu hiệu để nhận ...

Thiện ác hữu báo: Ông trời có mắt

21/08/22, 08:25
Câu chuyện xảy ra ở chính gia đình tôi. Chúng tôi đã trải nghiệm được câu nói của cổ nhân "Ông trời có mắt" hay "mắt Thần như điện".

Thế gian tại sao lại có ôn dịch?

19/08/22, 07:48
Con người không hiểu được tại sao lại có ôn dịch? Nguyên Thủy Thiên Tôn và cao nhân Hứa Tốn đã vì nhân thế mà giảng giải rõ nguyên nhân

Hãy cẩn trọng khi nói “Tôi thề…”

03/08/22, 17:45
Cổ nhân có câu “người đang làm, Trời đang nhìn”. Lời thề không thể là trò đùa vì 'trên đầu ba thước có Thần linh'. Vi phạm lời thề ắt sẽ nhất định gánh chịu hậu quả.