Thứ Năm , 30 Tháng Mười Một 2023

Bí ẩn khoa học

Thấy lại 12 kiếp luân hồi trả nợ nghiệp của vị thiền sư

11/10/20, 09:53
Tôi là một người tu hành. Một lần trong lúc thiền định, tôi đã nhìn thấy tiền kiếp và việc hoàn trả nghiệp của mình trong 600 năm trước qua 12 đời. Điều gì đợi con người sau khi chết: 7 cửa ải vào 6 nẻo luân hồiLuân hồi sinh tử: Câu chuyện của cụ bà gần 100 tuổi ...

Phát hiện bí ẩn trái đất – một đế chế bị huỷ diệt

10/10/20, 18:01
Vào khoảng 130 triệu năm về trước, bề mặt các lục địa trên Trái đất khác nhiều so với ngày nay. Khi ấy có một lục địa lớn và rất nhiều lục địa nhỏ rải rác khắp thế giới. Trên lục địa lớn có một quốc gia tên là đế chế Lan Đặc Tư. Dịch sang ngôn ngữ hiện đại ...

Luân hồi: Câu chuyện có thật của cụ bà 92 tuổi

10/10/20, 10:49
Luân hồi chuyển kiếp nói đến việc đầu thai của chúng sinh khi dương mệnh đã hết. Điều này xảy ra với những sinh mệnh không đạt được trạng thái giải thoát khỏi tam giới. Họ sẽ được chuyển sinh vào một trong 6 ngả luân hồi. Những chúng sinh thoát khỏi tam giới đắc chứng quả từ La Hán ...