Thứ Tư , 31 Tháng Năm 2023

Nhân sinh cảm ngộ

Cảnh giới “nhẫn” của người tu luyện

02/11/22, 16:31
Người phương Đông coi trọng chữ “nhẫn”, bởi những điều tốt đẹp họ có được trong đời thảy đều do nhẫn. Nhẫn để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhẫn để gây dựng sự nghiệp. Nhưng nhẫn của người tu luyện lại còn hơn cả như thế.

Cuộc giao dịch khôn ngoan trở thành cuộc giao dịch tồi tệ nhất

01/11/22, 18:25
Trong cuộc sống, có những người rất khôn ngoan. Họ có thói quen tính toán cặn kẽ để bản thân không bị thiệt thòi. Tuy nhiên, có câu nói “khôn ngoan không lại với trời”, đôi khi nỗ lực để giành được một điều gì đó nhưng kết quả lại trái lại.

4 kiểu người không nên kết giao kẻo gặp tai hoạ

01/11/22, 11:59
Người xưa có câu “nhân vô thập toàn”, nhưng quả thực có những người chúng ta không nên kết giao: người kiếm sống bằng nghề bất chính, người tâm lượng hẹp hòi, người lười biếng, người cực đoan.