Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023

Nhân sinh cảm ngộ

Sự nhận thức và học thuyết cái hang

01/04/23, 17:20
Sự nhận thức sẽ quyết định lựa chọn, lựa chọn quyết định phương hướng, do đó, nhận thức của một người sẽ gắn liền với đường đời của người đó.

10 kiểu “tư duy của người nghèo”

09/03/23, 08:17
Sự giàu có hay nghèo khổ không quyết định bởi số tiền họ sở hữu, mà ở tư duy. Bạn hãy xem thử mình có 10 "tư duy của người nghèo" không nhé!