Thứ Ba , 24 Tháng Năm 2022

Nhân sinh cảm ngộ

Khi cái chết là một phần của sự sống

26/04/22, 18:05
Nếu con người trở nên bất tử, thì sự sống liệu có còn ý nghĩa? Một câu chuyện khiến người ta hiểu ra được cái chết chính là một phần của sự sống.