Chủ Nhật , 29 Tháng Một 2023

Nhân sinh cảm ngộ

Thế nào mới là hoàn cảnh tu hành tốt nhất?

02/12/22, 08:12
Tu hành chân chính là tu luyện cái tâm ngay trong cõi hồng trần này. Tu hành không phải ở trên núi, cũng chẳng phải ở trong chùa, không thể thoát ly xã hội, không thể xa rời thực tế.

Hình phạt kỳ lạ từ Thượng Đế

22/11/22, 11:18
Nỗi đau thể xác đương nhiên rất khó chịu, nhưng đối với con người biết suy nghĩ thì sự giày vò nơi tâm hồn mới là hình phạt khủng khiếp nhất