Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023

Nhân sinh cảm ngộ

Cảnh giới “nhẫn” của người tu luyện

10/10/23, 17:31
Người phương Đông coi trọng chữ “nhẫn”, bởi những điều tốt đẹp họ có được trong đời thảy đều do nhẫn. Nhẫn để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhẫn để gây dựng sự nghiệp. Nhưng nhẫn của người tu luyện lại còn hơn cả như thế.

90% cha mẹ đã dỗ dành con sai cách

01/10/23, 07:01
Đôi khi vì để dỗ dành con cái mà cha mẹ hay nói đại một câu nào đó, nhưng những lời này lại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ trong thời gian dài.