Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023

Nhân sinh cảm ngộ

10 năm chú chó Tony đợi chủ trở về

11/04/23, 16:43
Người chủ chuyển nhà đi và để lại chú chó Tony cho người hàng xóm. Không ngờ rằng, chú chó vẫn tin tưởng và đợi chủ trở về trong suốt 10 năm.

Sự nhận thức và học thuyết cái hang

01/04/23, 17:20
Sự nhận thức sẽ quyết định lựa chọn, lựa chọn quyết định phương hướng, do đó, nhận thức của một người sẽ gắn liền với đường đời của người đó.