Chủ Nhật , 23 Tháng Sáu 2024

Nhân sinh cảm ngộ

Những câu chuyện nhân quả thần bí

24/12/21, 07:56
Những câu chuyện nhân quả được lưu truyền như lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta về lời dạy của Đức Phật: "Thiện ác đều có báo ứng".

Phỉ báng Thần Phật là tội lỗi vô cùng to lớn

21/12/21, 17:26
Tương lai của mỗi người có thể được quyết định bởi một niệm thiện ác của mình. Mọi việc thiện ác đều có báo ứng; phỉ báng Thần Phật là tội lỗi to lớn sẽ phải nhận kết cục bi thương.