Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024

Nhân sinh cảm ngộ

Một vài suy nghĩ về việc tiêm vắc xin

13/11/21, 17:13
Tiêm vắc xin từ trước đến nay vẫn được cho là một điều bình thường, nhưng qua trận đại dịch Covid-19 lần này, nó đã gây ra nhiều tranh luận khác nhau.

Đời người có mất ắt có được

12/11/21, 07:55
Giúp người không cầu báo đáp, đó là thể hiện của đạo đức cao thượng. Nhưng có mất ắt có được, bạn cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại.

Hãy trân quý hôm nay

11/11/21, 11:40
Thời gian không dừng lại, ngày mai đã không phải là ngày hôm nay. Hãy trân quý những gì của ngày hôm nay, để một mai thức dậy, bạn sẽ không phải nói câu "Giá như"...