Không phải ai sinh ra cũng thông minh, giỏi giang, nhưng ai cũng có thể lựa chọn lương thiện, chỉ là bạn có muốn hay không.

Một vị sư lên rừng lấy củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi: “Trên tay con cầm gì thế?”

Cậu bé láu cá nói: “Đố sư biết đó, nhưng nói sai sư phải mất cho con bó củi nhé?”

Vị sư đoán: “Một con bướm đã chết đúng không?”

Cậu bé cười ha ha bảo: “Sai rồi, con bướm còn sống nhé!” Nói rồi cậu bé tung con bướm bay lên trời.

Vị sư cười nói: “Củi của con đây, cầm về đi!”

Vị sư biết rằng, nếu nói con bướm còn sống thì cậu bé có thể sẽ vì nghịch ngợm mà bóp nó chết, nên ông đã nói như thế là để cứu mạng con bướm. 

Không phải ai sinh ra cũng thông minh, giỏi giang; nhưng ai cũng có thể lựa chọn lương thiện, chỉ là bạn có muốn hay không.