Mạnh Tử từng nói: “Sinh trong hoạn nạn, ch.ết nơi an lạc”. Nhiều người sợ khổ, muốn sống thoải mái, nhưng người ta không ch.ết trong nghịch cảnh, mà lại bỏ mạng nơi an nhàn.

Khi hươu cao cổ mẹ sinh con chúng đều đứng, như vậy hươu con sẽ chào đời bằng một cú rơi khoảng 2m xuống đất. Sau vài phút, hươu mẹ lại đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chúng đứng lên.

Chưa hết, hươu mẹ còn thường xuyên đẩy ngã hươu con để nó phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt. Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là cách để hươu con có thể tồn tại với bầy đàn và tránh trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

Mạnh Tử từng nói: “Sinh trong hoạn nạn, ch.ết nơi an lạc”. Nhiều người sợ khổ, chỉ muốn sống thoải mái, nhưng đã có rất nhiều bài học từ lịch sử, người ta không ch.ết trong nghịch cảnh, mà lại bỏ mạng nơi an nhàn.