Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024

Tìm hiểu Pháp Luân Công

Bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ khiến độc giả phương Tây nhận thức lại Pháp Luân Công

15/11/23, 17:15
Bài viết 'Vì sao có nhân loại' đã khơi dậy sự hứng thú lớn của những độc giả Phương Tây, họ nói rằng họ sẽ tìm hiểu tín ngưỡng của Pháp Luân Công. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng ...

Thế nhân cần tin vào nhân quả báo ứng và làm nhiều việc thiện hơn nữa

10/11/23, 17:49
Ông Ngô Phúc Tân tin vào nhân quả báo ứng, những người làm quá nhiều điều ác sẽ xuống địa ngục sau khi chết. Còn người tốt thì sẽ được đầu thai trong một môi trường tương đối ưu việt hơn. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì sao có nhân loại?’ Không ...

Hướng thiện là sự đầu tư tốt nhất cho bản thân

04/11/23, 16:23
Từ Thừa Vĩ là một giáo viên, anh hiểu rằng: Hướng thiện là sự đầu tư tốt nhất cho bản thân, khi mọi người làm việc thiện, tâm của họ cũng sẽ được tịnh hóa và nâng cao. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích ...

Chống trời đấu đất là phản tự nhiên

30/10/23, 16:42
Ngày nay, con người đang hủy hoại hệ sinh thái và tiêu diệt các loài trên diện rộng, kiểu chống trời đấu đất này là cách quá xa so với yêu cầu của Sáng Thế Chủ là “bảo trì thiện lương, kính Trời kính Thần”. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì ...

Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”

26/10/23, 16:48
Nhiều độc giả phương Tây nhận thấy rằng thuyết "Chúa sáng tạo ra vũ trụ" trong "Vì sao có nhân loại" giống với tín ngưỡng của họ. ‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng như Đại sư LýSau khi đọc bài viết “ Vì sao có nhân loại”, tôi thấy mình nên sống tử ...

Các tôn giáo khác nhau cần có thái độ cởi mở với chân lý

20/10/23, 17:36
"Chân lý không phải lúc nào cũng đến theo hình thức mà chúng ta mong đợi hoặc sẵn sàng chấp nhận, đó là lý do tại sao tư tưởng cởi mở và tấm lòng rộng mở là rất quan trọng". ‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng như Đại sư LýSau khi đọc bài ...

Cuộc đời là một khảo nghiệm

12/10/23, 17:55
"Cuộc đời là một khảo nghiệm. Chúng ta sống thế nào sẽ quyết định bước tiếp theo trong sinh mệnh của chúng ta” - Bà Mary Rose Martin, một giáo viên tiểu học nói. ‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng như Đại sư LýSau khi đọc bài viết “ Vì sao có nhân ...

Tôn giáo là hình thức, giá trị quan và tín ngưỡng là thực chất

07/10/23, 18:04
"Nền tảng tín ngưỡng của chúng ta không phải là nhận thức về một khái niệm hay một danh từ, mà là sự thừa nhận bản chất của một tín ngưỡng. Tiêu chí để đánh giá là hệ thống giá trị và lẽ thường của nhân loại." ‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng ...

Con người tại sao cần có tín ngưỡng?

03/10/23, 17:14
Nếu một người không có tín ngưỡng thì rất dễ đánh mất giới hạn đạo đức. Vì người này không kính Trời, không tin Thượng Đế, không tin nhân quả, nên khi không kiêng nể e dè gì mà làm việc thì sẽ không có sự ước thúc. ‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ...