Thứ Ba , 6 Tháng Sáu 2023

Văn hóa truyền thống

Bí ẩn cờ vây: Con đường chiến thắng

15/12/22, 11:19
Cờ vây là một trong sáu môn nghệ thuật (lục nghệ) mà người quân tử thời xưa rất ưa thích. Mỗi ván cờ chính là nơi bộc lộ trí tuệ và nhân cách của người chơi.

Điều kiện để một gia đình nhiều đời thịnh vượng

14/12/22, 11:19
Cổ ngữ Trung Hoa có câu: “Lấy đạo đức truyền thừa thì gia đình duy trì được trên 10 đời, lấy nghề cày cấy và dạy học truyền thừa đứng thứ 2, lấy thi thư (kinh sách) truyền thừa thì đứng thứ 3, lấy của cải truyền thừa thì không nổi 3 đời”. 

Người phụ nữ không nên quá an dật

12/12/22, 11:16
Ngày nay, nhiều phụ nữ trẻ hy vọng tương lai được gả vào gia đình khá giả để thụ hưởng cuộc sống nhàn hạ. Tuy nhiên, truy cầu an dật quá mức lại không phải là chuyện tốt