Thứ Sáu , 8 Tháng Mười Hai 2023

Văn hóa truyền thống

Giáo dục gia đình là gốc rễ của mọi sự thành bại trong đời người

12/05/23, 17:47
Giáo dục gia đình chính là nền móng, là gốc rễ của mọi sự thành bại trong đời người, có ảnh hưởng sâu sắc hơn so với giáo dục ở nhà trường và xã hội. Người mẹ hiền đức dạy con như thế nào để trở thành danh tướng?8 lời khuyên mà một người cha cần biết để dạy con gái Giáo ...