Thứ Bảy , 25 Tháng Sáu 2022

Văn hóa truyền thống

Mozart và âm nhạc chữa lành

31/12/21, 11:19
Mozart, một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Người ta nói rằng âm nhạc của ông sinh ra từ tích cách của ông: Trong sáng và nhân hậu.

Quân tử tuyệt giao không nói xấu nhau

22/12/21, 07:56
Khi tình cảm tốt đẹp thì hết lời ca ngợi, khi kết thúc thì lại buông lời khó nghe; bậc quân tử phẩm đức cao thượng, khi tuyệt giao sẽ không nói xấu nhau.