Thứ Bảy , 15 Tháng Sáu 2024

Văn hóa truyền thống

Người có đạo đức sẽ không cô độc

03/09/23, 17:15
Khổng Tử nói: "Đức bất cô, tất hữu lân", nghĩa là người có đạo đức sẽ không cô độc, mà sẽ có những người cùng chí hướng đồng hành và giúp đỡ.

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen

28/08/23, 08:00
Người xưa nói: "Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”, là có hàm ý rằng, môi trường sẽ làm thay đổi thói quen và vận mệnh của con người.