Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023

Văn hóa truyền thống

Công danh phú quý từ đâu đến?

25/09/22, 10:36
Công danh phú quý là những gì mọi người tôn sùng và truy cầu. Cổ nhân đã để lại nhiều câu chuyện lý giải nguồn gốc của điều này.

Tình yêu và hôn nhân, ngoại tình và hạnh phúc trong trí tuệ của Socrates

18/09/22, 16:51
Tình yêu và hôn nhân là một chủ đề luôn được quan tâm. Bậc thầy trí tuệ Socrates đã đưa ra lý giải về tình yêu, hôn nhân, ngoại tình và hạnh phúc. Socrates (Socrates, 469-399 TCN) là nhà tư tưởng, nhà triết học và nhà giáo dục Hy Lạp cổ đại. Ông cũng là người sáng lập ra triết học ...