Chủ Nhật , 25 Tháng Hai 2024

Văn hóa truyền thống

Hủy sách dâm loạn nhận phúc báo

09/10/21, 10:55
Nhiều người có tài văn chương nhưng tư tưởng lại không đứng đắn, chuyên viết những sách dâm loạn khiến người đọc phát sinh tà niệm.