Chủ Nhật , 16 Tháng Sáu 2024

Văn hóa truyền thống

Đạo sinh ở chỗ tĩnh, đức sinh ở khiêm nhường

27/12/23, 07:21
Đạo Đức Kinh giảng rằng: “Đạo sinh ở chỗ tĩnh, đức sinh ở khiêm nhường, phúc sinh từ cần kiệm, mệnh có từ sự hòa hợp”. Nếu hội tụ đủ “đạo, đức, phúc, mệnh” thì gia đình ắt hạnh phúc, hưng thịnh.