Thứ Hai , 15 Tháng Bảy 2024

Văn hóa truyền thống

Dùng đức báo oán, biến thù thành bạn

28/01/24, 19:33
Lão Tử từng dạy: “Báo oán dĩ đức”, ý nói dùng đức mà báo oán, chứ không thể dùng oán mà trả oán. Cổ nhân vốn chú trọng tu thân dưỡng đức, cho rằng khoan dung chính là một loại trí tuệ.

Chịu thiệt là trí tuệ trong cuộc sống

18/01/24, 18:21
Có câu nói "chịu thiệt là phúc", đây là trí tuệ của cổ nhân khuyên bảo con người nhẫn chịu một chút tổn thất để đạt được lợi ích to lớn hơn.

Tam chủng thần khí: Ba báu vật Thần truyền của Nhật Bản

15/01/24, 07:12
Thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama là ba báu vật linh thiêng của hoàng gia Nhật Bản, được gọi là “tam chủng thần khí”. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của chúng gắn liền với các vị thần.