Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

Chuyện một người trẻ lội ngược dòng, làm tiêu tan áp lực công việc

16/12/21, 07:59
Người trẻ hiện nay thường xuyên phải chịu áp lực công việc cao. Trong tình huống đó, hiếm người có thể vui vẻ nghĩ cho người khác, nhận thiệt về mình. Dưới đây là bài chia sẻ của một người thanh niên trẻ đã lội ngược dòng, tìm ra nút thắt giải quyết được áp lực công việc: Tôi tên là ...