Dù bạn cố làm hài lòng tất cả mọi người, thì vẫn sẽ có người không thích bạn, thế nên bạn cần có chủ kiến của riêng mình.

Hai cha con dắt theo một chú lừa đi ra chợ bán với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Thấy thế, một người đi đường nói: “Hai người thật ngốc, không biết cưỡi lừa cho đỡ mệt.” Nghe vậy, họ bèn cùng nhau trèo lên lưng lừa.

Đi được một quãng, lại có người nói: “Ôi những kẻ lười biếng, khổ thân con lừa quá.” Ông bố thấy vậy bèn xuống đi bộ, chỉ để cậu con trai cưỡi con lừa.

Một lúc sau, lại có người phàn nàn: “Đúng là đồ con trai bất hiếu, một mình cưỡi lừa, để cha phải đi bộ.” Ông bố lại nghĩ, đúng là mình nhiều tuổi hơn,; bèn bảo con trai xuống đi bộ, để mình ngồi trên lưng lừa.

Nhưng chẳng bao lâu, lại có người nói: “Đúng là một lão già xấu tính, ngồi trên lưng lừa thảnh thơi, để cậu con trai phải đi bộ.”

Cuối cùng, hai cha con đều không biết phải làm sao cho đúng.

Ý nghĩa: 

Dù bạn cố làm hài lòng tất cả mọi người, thì vẫn sẽ có người không thích bạn; thế nên bạn cần có chủ kiến của riêng mình. Nếu không tiếp thu nhận xét một cách có chọn lọc, bạn sẽ chỉ chuốc thêm bực dọc vào mình mà thôi.