Khi đàm luận về đạo lý căn bản làm người, đạo đối nhân xử thế, chúng ta không thể không nhắc đến những lời giáo huấn dưới đây của Khổng Tử.

1. Muốn nhanh chóng thì không đạt được, chỉ nhìn cái lợi nhỏ thì việc lớn sẽ chẳng thành.

2. Đừng lo rằng người không hiểu mình, mà nên lo mình không hiểu người.

3. Nói năng hoa mỹ khéo léo sẽ làm bại hoại đạo đức, việc nhỏ không nhẫn nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn.

4. Người quân tử luôn bình thản phóng khoáng, kẻ tiểu nhân thì luôn lo lắng ưu sầu.

5. Người không biết lo xa thì tất sẽ có điều ưu phiền gần.

6. Trong 3 người đi cùng ta, ắt có người là thầy của ta; chọn cái tốt của người ta mà học theo, nhìn cái chưa tốt của người ta mà tự sửa mình. 

7. Điều bản thân mình không muốn thì đừng gây ra cho người khác.

8. Người có đức thì không bao giờ cô độc, sẽ luôn có người gần gũi, kết giao.