Ông Victor G. Jessop, người sáng lập và Chủ tịch của NAI, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, nói: “Lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người này, và những gì họ và gia đình họ ở Trung Quốc đã phải chịu đựng… thật xuất sắc và đáng khâm phục”.

Ông Victor G. Jessop, người sáng lập kiêm Chủ tịch của Sáng kiến ​​nước Mỹ mới (NAI), một tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ, nói: “Khi đọc câu đầu tiên, tôi đã nghĩ: Trung Quốc năm 1992 là như thế nào? Vào thời kỳ lịch sử đó, thời khắc đó, xuất hiện một người đặc biệt, trong thế giới Do Thái giáo có nói rằng, ông là một vị tiên tri”.

Vài tuần trước, ông Jessop đã đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Epoch Times, ông Jessop nói rằng, 30 năm trước, khi Đảng Cộng sản (Trung Quốc) đàn áp tàn bạo tôn giáo, trấn áp truyền thống Nho giáo có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc, tiến hành một cuộc “chiến tranh chống lại truyền thống, thiện lương và mỹ đức”. Trong bối cảnh này, Pháp Luân Công đã xuất hiện ở Trung Quốc.

Đại sư Lý Hồng Chí bắt đầu truyền thụ Pháp Luân Công ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992, số học viên đã đạt 100 triệu người chỉ sau bảy năm. Khi đọc bài viết của Đại sư Lý, ông Jessop đã xem lại thời điểm lịch sử, hoàn cảnh và tác động sâu sắc của phong trào Pháp Luân Công đối với xã hội.

Là một người phương Tây lớn lên trong truyền thống Cơ Đốc giáo, ông Jessop một mặt hiểu rằng, những nguyên tắc trong bài viết tương đồng với niềm tin của ông, mặt khác ông cũng phát hiện ra những điểm khác biệt. Ông cho biết, bài viết chứa đựng rất nhiều “Thần thoại” và “vũ trụ luận” về sự sáng tạo thế giới. Điều khiến ông ấn tượng nhất chính là vai trò giáo dục đạo đức của bài viết đối với con người.

Lòng dũng cảm và sự hy sinh của Pháp Luân Công thật đáng khâm phục
Học viên Pháp Luân Công luyện công trước đồi Capitol Hoa Kỳ (ảnh chụp báo Minh Huệ Net).

Ông Jessop nói: “Bạn đã trở thành người như thế nào? Cơ cấu tín ngưỡng này đại diện cho điều gì trên thế giới? Đó là then chốt”.

Ông Jessop, cựu cố vấn tài chính, quan chức tổ chức phi lợi nhuận của Liên Hợp Quốc, người làm truyền thông, hiện là Chủ tịch của Sáng kiến ​​nước Mỹ mới (NAI), ủng hộ một chính phủ dựa trên các giá trị đạo đức, ông đã tiếp xúc với nhiều học viên Pháp Luân Công.

Ông Jessop nói: “Các học viên Pháp Luân Công mà tôi biết, mỗi người trong số họ là một cá thể độc lập… Họ trung thành, họ dũng cảm, và những đức tính mà họ trân trọng là những đức tính phổ quát. Lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người này, và những gì họ và gia đình họ ở Trung Quốc đã phải chịu đựng… thật xuất sắc và đáng khâm phục”.

Ông Jessop nói: “Tôi có xu hướng sử dụng một tiêu chuẩn để xem xét Chúa ở đâu: Bất kể là người nào, nếu họ hy sinh bản thân vì mỹ đức, thì Chúa ở nơi đó”.

Theo Ntdvn.net