Khổng Tử từng nói: “Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích”. Vậy làm sao để có phong thủy tốt? Điều trọng yếu chính là bồi dưỡng phúc đức của chính mình.

1. Không sát sinh

Sát sinh sẽ khiến hết thảy sinh linh đều sợ hãi, đều trốn đi nơi khác, nên của cải, phúc lộc, vui vẻ, an khang cũng không còn.

2. Không nói xấu người khác

Lời nói có mang theo năng lượng, nói lời xấu thì năng lượng xấu sẽ vây quanh, nhiễm lên đồ đạc, cây cối, tường vách bên cạnh bạn.

3. Hiếu thuận cha mẹ

“Trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu”, làm tốt chữ hiếu thì mọi thứ khác cũng tốt lên theo.

4. Đặt mình ở nơi thấp

Một người hòa nhã, làm việc thường giúp đỡ người khác, suy nghĩ cho người khác, vận khí của bản thân cũng tự nhiên được hanh thông.

5. Đức hạnh không đủ, tất có tai ương

Của cải chỉ có thể dùng đức dày mà nâng đỡ, nếu không sẽ là mầm mống của tai ương, đây chính là đạo lý.