Lời ông lão nói quả thực chí lý: “Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi”. 

Người phụ nữ thường làm dư một ổ bánh mì để bên cửa sổ, để ai đói thì lấy.

Ngày qua ngày, một ông lão gù lưng đến lấy bánh mì, nhưng thay vì cảm ơn thì ông lại lẩm bẩm: “Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi”.

Rồi một hôm, bà chịu hết nổi, nên cho thuốc độc vào bánh mì, định hại ông lão; nhưng sau đó bà hối hận và lại vứt ổ bánh mì có độc đi.

Chiều hôm ấy, người con trai đi làm ăn xa của bà trở về, anh nói: Khi con ngã gục vì đói, bỗng có người gù lưng đi ngang, ông ta đã cho con nguyên ổ bánh mì và chút nước.

Lời ông lão nói quả thực chí lý: “Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi”.