Khi bị người khác chỉ trích, thậm chí vu khống bôi nhọ, cách bạn hành xử như thế nào sẽ thể hiện ra cảnh giới của bạn.

Có người tức giận nói với Lão Tử: “Nghe mọi người nói ngài là thánh nhân trí tuệ cao siêu, tôi băng qua mấy trăm dặm đường đến gặp ngài, không ngờ ngài chẳng khác gì con chuột!”.

Ông ta chửi xong liền bỏ đi. Hôm sau, vì cảm thấy có lỗi, bèn đến xin lỗi Lão Tử.

Lão Tử điềm nhiên nói: “Thánh nhân với không thánh nhân gì chứ, thứ danh hiệu ấy ta sớm đã vứt bỏ nó như chiếc giày rách rồi. Ta nếu đã đắc được đại Đạo, thì dù ngươi có chửi ta là trâu, là ngựa, là chuột, thì cũng có quan hệ gì chứ? Ta vẫn là ta”.

Khi bị người khác chỉ trích, thậm chí vu khống bôi nhọ, cách bạn hành xử như thế nào sẽ thể hiện ra cảnh giới của bạn.