Thứ Ba , 26 Tháng Chín 2023

Văn hóa truyền thống

Người tính không bằng trời tính

14/09/23, 08:06
Người xưa nói “người tính không bằng trời tính”, con người dù cho có tính toán ngàn vạn cách thì cũng không thể qua mắt được ông Trời.

Câu chuyện chiếc áo cà sa của lục tổ Huệ Năng 

12/09/23, 07:30
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn quyết định trao áo cà sa, biểu tượng của sự truyền thừa pháp môn Thiền tông cho Huệ Năng – một người còn trẻ tuổi, vốn không biết chữ, không tụng đọc kinh điển, hàng ngày chỉ biết giã gạo nấu cơm phục vụ các sư trong chùa.

Người có phẩm đức đều do tiết kiệm mà có

04/09/23, 16:49
Người có phẩm đức tiết kiệm không phải vì thiếu thốn tiền tài, cũng không phải vì keo kiệt bủn xỉn, mà vì họ hiểu rằng “Tiết kiệm là mỹ đức”. Nghiên cứu khoa học: Chuyển hoá của ‘Đức’ và ‘Nghiệp’ qua các kiếp sốngPhẩm đức và sự bảo hộ của Thần trong đại dịch Truyền thông hiện đại thường thích tâng ...

Người có đạo đức sẽ không cô độc

03/09/23, 17:15
Khổng Tử nói: "Đức bất cô, tất hữu lân", nghĩa là người có đạo đức sẽ không cô độc, mà sẽ có những người cùng chí hướng đồng hành và giúp đỡ.