Thứ Ba , 24 Tháng Năm 2022

Văn hóa truyền thống

Tích đức và tích nghiệp từ tổ tiên là thế nào?

09/05/22, 18:27
Đức và nghiệp luôn đi theo con người trong luân hồi sinh tử tuỳ theo những việc làm thiện và ác của họ. Tích đức và tích nghiệp cũng có từ tổ tiên. Cách tu nhân tích đức vượt qua kiếp nạn Vào Triều Đại Nhà Thanh năm Càn Long, tại khoa thi hương ở Giang Nam có một thí sinh họ ...

Câu chuyện về đạo vợ chồng

07/05/22, 08:10
“Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên.