Thứ Hai , 22 Tháng Bảy 2024

Văn hóa truyền thống

Chuyên cần làm cảm động trời đất

03/01/22, 11:27
Đa số các bậc vĩ nhân trong lịch sử đều có một điểm chung, đó là họ đều rất chăm chỉ, chuyên cần học hành, quý tiếc thời gian, không chút lơ là.

Mozart và âm nhạc chữa lành

31/12/21, 11:19
Mozart, một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Người ta nói rằng âm nhạc của ông sinh ra từ tích cách của ông: Trong sáng và nhân hậu.