Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024

Văn hóa truyền thống

Tại sao Phật Tổ không giúp đỡ? Đọc xong có thể thấu hiểu

08/11/21, 16:47
Tại Nam Sơn có một ngôi miếu Thần cúng dường một bức tượng Đức Phật tổ. Tương truyền, chỉ cần tín đồ thành tâm đến bái lạy, Phật Tổ sẽ rủ lòng đại từ đại bi giúp đỡ hoàn thành ý nguyện. Tín đồ thành kính trước Phật tổ Có vị tín đồ nọ nghe được câu chuyện này. Để biểu thị ...