Trong cuộc sống, khi bạn bắt đầu làm một việc gì thì cũng sẽ có rất nhiều ý kiến xung quanh, nếu bạn không có chính kiến của riêng mình thì công việc sẽ khó mà thành công được.

Hai con ếch không may bị rơi xuống hố sâu và đang tìm cách thoát ra ngoài. Đồng loại của chúng ở trên miệng hố không những không động viên mà còn khuyên chúng hãy bỏ cuộc.

Một con ếch sau vài lần thử nhảy đã kiệt sức và chấp nhận buông xuôi. Con còn lại càng nhảy càng hăng và cuối cùng nó lấy hết sức nhảy vọt ra khỏi cái hố.

Khi ra ngoài, những con ếch khác hỏi: “Anh không nghe thấy chúng tôi nói gì sao?”. Con ếch nhỏ nói vì ở dưới hố sâu nó nghe không rõ, lại cứ tưởng rằng cả đàn ếch đang cổ vũ nó cố gắng nhảy ra ngoài. 

Trong cuộc sống cũng vậy, khi bạn bắt đầu làm một việc gì thì cũng sẽ có rất nhiều ý kiến xung quanh, nếu bạn không có chính kiến của riêng mình thì công việc sẽ khó mà thành công được.