Cuộc sống sung túc mà luôn phải lo lắng thì cũng không thể gọi là hạnh phúc được; nơi đâu có sự bình an trong tâm hồn thì nơi đó hạnh phúc sẽ ngập tràn.

Chuột đồng sống ở nông thôn, ngày ngày ra đồng ăn thóc, cuộc sống rất vui vẻ. Chuột nhà sống trong hốc tường của một gia đình giàu có ở thành phố, hàng ngày ra trộm được rất nhiều thức ăn ngon, cuộc sống cực kỳ sung túc.

Vì ngưỡng mộ cuộc sống của chuột nhà nên chuột đồng lên thành phố sinh sống với bạn. Tuy nhiên, khi chúng đang chuẩn bị đánh chén thì có tiếng người mở cửa bếp, cả 2 con chuột vội chạy trốn.

Trải qua nhiều lần như vậy, chuột đồng nói với chuột nhà: “Bạn cứ việc hưởng thụ những thứ ngon lành này đi, còn tôi không muốn cứ phải nơm nớp lo sợ như thế nữa.”

Cuộc sống sung túc mà luôn phải lo lắng thì cũng không thể gọi là hạnh phúc được; nơi đâu có sự bình an trong tâm hồn thì nơi đó hạnh phúc sẽ ngập tràn.