Trong cuộc sống có rất nhiều người không nói lý lẽ, do vậy đừng tranh luận với họ, sẽ chỉ làm cho bạn tốn thời gian và thêm bực bội mà thôi.

Hai người cãi nhau mất một ngày một đêm, người này nói 3×8=24, người kia nói 3×8=21, không ai chịu nhường ai, cuối cùng cả hai đưa nhau lên gặp quan huyện nhờ phân giải. Vừa nghe xong câu chuyện, quan huyện nói: “Đưa người trả lời 3×8=24 ra ngoài đánh 20 roi”.

Người này tỏ ra không phục nói: “Rõ ràng là người kia không đúng, sao ngài lại đánh tôi?” Quan huyện trả lời: “3×8 đương nhiên là bằng 24, vậy mà anh cũng phải đi cãi nhau với người kia, chẳng phải anh cũng quá ngốc nghếch sao, còn không đáng bị đánh sao?”

Trong cuộc sống có rất nhiều người không nói lý lẽ, họ chỉ khư khư ôm lấy quan niệm cố chấp của mình; do vậy đừng tranh luận với họ, sẽ chỉ làm cho bạn tốn thời gian và thêm bực bội mà thôi.