Đừng vì một chút lợi nhỏ mà đánh mất bản thân mình, hãy sống thiện lương; dù cuộc sống có thể không giàu có, nhưng lòng sẽ luôn thảnh thơi.

Một đám chuột trèo lên bàn định ăn thịt nhưng lại hoảng hốt vì thấy con chó của chủ nhà nằm cạnh bàn thức giấc. Chúng bèn nghĩ kế thương lượng với con chó:

– Này anh chó, nếu anh im lặng thì chúng tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt, anh đồng ý chứ?

Chú chó từ chối thẳng thừng:

– Các ngươi mau cút đi! Bà chủ mà thấy thịt bị mất thì chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Lúc ấy ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ chẳng chơi!

Đã lỡ tay nhúng chàm thì khó mà rửa sạch được, lại cứ phải thuận theo đó mà phạm lỗi liên tục. Vậy nên đừng vì một chút lợi nhỏ mà đánh mất bản thân mình.

Hãy giữ lòng chính trực, sống thiện lương; dù cuộc sống có thể không giàu có, nhưng lòng sẽ luôn thảnh thơi, mà tâm an thì vạn sự cũng sẽ an.