Làm quan phải “thương dân như con, thanh bạch như nước”, nhưng có người lại lợi dụng quyền lực mà lừa gạt dân chúng, lạm sát người vô tội, cuối cùng đều phải nhận quả báo. 

Lạm sát người trong chùa, cuối cùng phải tự vẫn

Sau khi Tống Cao Tổ bình định được huyện Hoàn, liền bổ nhiệm Lưu Nghị làm Phủ quân Kinh Châu. Lưu Nghị vừa đến Kinh Châu thì đã giết chết trụ trì của chùa Mục Ngưu, nói rằng trụ trì đã che giấu con trai của Hoàn gia và cho làm hòa thượng trong chùa; đồng thời còn giết chết 4 tăng nhân trong chùa. 

Sau đó Lưu Nghị có một giấc mơ, thấy những hòa thượng bị ông ta giết chết nói rằng: “Ngươi tại sao lại giết oan chúng ta! Chúng ta đã bẩm báo lên Thiên Đế, e rằng ngươi cũng sống không được lâu nữa đâu.”

Lưu Nghị vì vậy mà mắc trọng bệnh không thể ăn được gì, ngày càng gầy yếu đi. Về sau khi Lưu Nghị dấy binh ở Dương Đô, trong triều xuất hiện rất nhiều tranh luận, nói rằng Lưu Nghị xâm phạm và làm nhục Tể phụ (chức quan), Tống Cao Tổ vì vậy mà phái quân đi thảo phạt ông ta. Lưu Nghị sau khi bị đánh bại, ban đêm một mình cưỡi ngựa phá vòng vây chạy đến chùa Mục Ngưu để trốn.

Lừa gạt; Lừa gạt là gì
Viên quan tàn độc đã sớm phải chịu báo ứng (ảnh minh họa Pinterest)

Lưu Nghị vừa đi vào trong chùa thì các hòa thượng đã nhận ra, họ nói: “Phủ quân trước đây đã giết oan thầy của chúng tôi, chúng tôi là người tu đạo nên chưa từng báo thù ai, nhưng ông tới nơi này để làm gì? Thầy của chúng tôi đã nhiều lần hiển linh, nói rằng Thiên Đế muốn xử tử Phủ quân, còn nói là sẽ xử tử ở ngay trong chùa này”. Lưu Nghị nghe vậy thì thở dài đi ra khỏi chùa, tìm một cái cây lớn bên ngoài rồi treo cổ tự tử.         

Lạm sát quan trong triều, người mất đến đòi mạng

Vào thời nhà Đường, anh họ của Thái Mục Hoàng hậu là Đậu Quỹ, ông làm Đô đốc Lạc Châu, tính tình cương liệt, là người rất lợi hại, hơn nữa lại thích giết người. Lúc ông ở Ích Châu đã giết chết rất nhiều tướng sĩ, còn sát hại Hành đai thượng thư Vi Vân Khởi.

Lừa gạt, lạm sát người vô tội, nhận quả báo nhãn tiền
(ảnh minh họa Pinterest)

Đến năm Trinh Quán thứ 2, ông bị bệnh rất nặng ở Lạc Dương, có lần ông đột nhiên nói: “Có người đưa dưa tới cho ta”. Mọi người nói với ông rằng: “Tháng 11 không có dưa”. Đậu Quỹ nói: “Đúng là một mâm dưa ngon, vì sao lại nói là không có?” Một lát sau ông liền hoảng sợ nhìn phía trước và nói: “Không phải dưa, đều là đầu người. Đều là muốn đến để lấy mạng ta.” Sau đó ông lại nói: “Mau đỡ ta dậy để gặp Vi Thượng thư”. Nói xong liền qua đời.

Lừa gạt người dân, bị phù chân mà chết

Vào thời nhà Đường, Vũ Du Ninh làm Vương của Kiến Xương, ông tự tiện trưng thu tài vật của người dân, trong dân chúng cứ 10 nhà thì mất 9 nhà bị bức cho tán gia bại sản. Cuối cùng người dân đành phải kêu khổ với ông Trời, đâu đâu cũng là tiếng oán than.

Vũ Du Ninh lúc đó cho xây dựng một cái nhà kho rất lớn, hơn 200 gian, đem tài vật đã trưng thu của người dân cất giữ ở đó. Về sau bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, nhà kho bị cháy, tài vật bên trong bị thiêu rụi không còn chút gì. Người dân không khỏi thống hận mà mắng chửi ông ta. Không lâu sau đó Vũ Du Ninh bị mắc bệnh phù chân, vô cùng đau đớn, rất khó chịu đựng, mấy tháng sau thì qua đời.

Theo Vision Times