Để dễ dàng cho người mới bắt đầu tập Pháp Luân Công, các học viên sẽ thực hành các bài công pháp theo nhạc tập Pháp Luân Công mp3 có thanh âm của Sư phụ Lý Hồng Chí. Việc này còn giúp người luyện nhanh chóng đề cao.

Nhạc tập Pháp Luân Công

Các học viên không chỉ học Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công; mà còn phải thường xuyên luyện tập các bài công pháp. Đây cũng là một phần trọng yếu trong quá trình tu luyện mà các học viên cần phải thực hiện.

Tên đầy đủ của bộ công pháp của Pháp Luân Công là Đại Viên Mãn Pháp. Bộ công Pháp này có tất cả 5 bài tập gồm 4 bài tập với tư thế đứng và một bài công Pháp ngồi đả toạ, thiền định.

Nhạc nền tập Pháp Luân Công phiên bản Tiếng Việt

Đối với nhạc tập Pháp Luân Công phiên bản tiếng Việt thì mỗi bài tập sẽ có thời lượng như sau:

 • Nhạc tập bài công pháp thứ 1, Phật Triển Thiên Thủ Pháp: 9 phút.
 • Nhạc tập bài công pháp thứ 2, Pháp Luân Trang Pháp: 30 phút.
 • Nhạc tập bài công pháp thứ 3, Quán Thông Lưỡng Cực Pháp: 9 phút.
 • Nhạc tập bài công pháp thứ 4, Pháp Luân Chu Thiên Pháp: 12 phút.
 • Nhạc tập bài công pháp thứ 5, Thần Thông Gia Trì Pháp: 60 phút.
Nhạc nền tập Pháp Luân Công phiên bản Tiếng Việt, am nhac phap luan cong mp3, video 9, 4 , 7, 8.
Vị trí tải nhạc tập Pháp Luân Công file mp3 sau khi truy cập địa chỉ trên.

Tổng thời lượng nhạc để hoàn thành 5 bài công Pháp là khoảng 2 giờ. Mọi người có thể tải bộ nhạc tập file mp3 trên đây tại địa chỉ: Thư viện Video & Audio – Nhạc luyện công

Đối với người mới bắt đầu tập có thể sử dụng phiên bản nhạc tập với tổng thời lượng 5 bài công Pháp trong 1 tiếng. Các bài được rút ngắn, dùng để học cách luyện công.

Nhạc tập cho người mới bắt đầu (tải file .mp3): Bài tập số 1 – 4 45 phút và Bài tập số 5 15 phút

Nhạc tập Pháp Luân Công Mp3 phiên bản Tiếng Trung

Ngoài ra còn có phiên bản nhạc tập bằng tiếng Trung với thời lượng như sau:

 • Bài 1: 9 phút 14 giây.
 • Bài 2: có 2 file nhạc với thời lượng là 30 phút và 62 phút.
 • Bài 3: 9 phút.
 • Bài 4: 12 phút 30 giây.
 • Bài 5: 60 phút.
 • Nhạc liên tục từ bài 1 đến bài 4 thời lượng 60 phút 45 giây.
 • Bộ nhạc bài gồm 3 bài là 1, 3 và 4 với thời lượng tổng là 30 phút 30 giây.

Mọi người có thể tham khảo và tải file nhạc mp3 phiên bản tiếng Trung này tại bài viết: Nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp (Phiên bản năm 2018)

Người tập có thể chọn cách luyện toàn bộ 5 bài công pháp liên tục; hoặc chia ra để luyện khi nào thuận tiện nhất thì đều đem lại hiệu quả tốt.

Giới thiệu về bài giảng Pháp Luân Công

Việc học Pháp Luân Đại Pháp gồm có 2 phần là tu tâm tính và phần luyện các bài công Pháp đều rất quan trọng và cần được thực hiện và duy trì hàng ngày. Tuy nhiên trong việc tu luyện Pháp Luân Công thì phần tu tâm tính chiếm tỉ trọng lớn hơn. Các học viên cần bỏ nhiều công phu cho việc rèn luyện tâm tính chiểu theo yêu cầu của Pháp. Như vậy việc tu tâm tính là rất trọng yếu; nhưng để chỉ đạo việc tu tâm tính hàng ngày thì học viên cần học 9 bài giảng Pháp Luân Công thường xuyên thông qua việc nghe video, audio hoặc đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Theo thời gian, bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và thường xuyên duy trì việc luyện các bài công Pháp với nhạc tập Pháp Luân Công mp3; thì các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể mang đến những lợi ích sức khoẻ to lớn. Đồng thời nâng cao tiêu chuẩn đạo đức; góp phần vào sự ổn định và phát triển lâu dài của xã hội.