Đối diện với những chuyện không như ý bằng tâm thái nào là tùy vào lựa chọn của chúng ta, mở rộng tấm lòng thì chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ.

Thiền sư có một đệ tử thường hay than phiền. Một hôm, thiền sư cho một nắm muối vào cốc nước và đưa cho đệ tử uống.

Người đệ tử uống xong nói: “Mặn quá đến mức đắng ngắt”.

Vị thiền sư lại cho một nắm muối vào hồ nước và bảo đệ tử nếm nước hồ.

Uống xong, đệ tử nói: “Thật tinh khiết và ngọt ngào”.

Thiền sư nói: “Nỗi thống khổ trong cuộc đời là muối, độ mặn của nó phụ thuộc vào vật chứa đựng nó. Con muốn trở thành một cốc nước hay một hồ nước?”

Chuyện không như ý trên đời này rất nhiều, có những việc chúng ta có muốn trốn tránh cũng không được, nhưng đối diện với nó bằng tâm thái hạnh phúc hay khổ đau lại tùy vào lựa chọn của chúng ta, mở rộng tấm lòng thì chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ.